جلسه شورای حفاظت آب شهرستان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهبهان جلسه شورای حفاظت آب به ریاست رستم عیدی پور فرماندار شهرستان بهبهان با موضوع بررسی آخرین وضعیت سد های شهرستان و همچنین تصمیم گیری برای چاه های غیرمجاز برگزار گردید

۲۵