جلسه شورای کشاورزی شهرستان بهبهان برگزار شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهبهان جلسه شورای کشاورزی به ریاست رستم عیدی پور فرماندار شهرستان بهبهان برگزار شد

۲۶