جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان بهبهان برگزار شد


جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان به ریاست رستم عیدی پور فرماندار شهرستان بهبهان برگزار شد.

۷۹
اخبار مرتبط