جلسه هماهنگی عملیات اجرایی خط انتقال لوله ۶۰۰ میلیمتری آب برگزار شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهبهان جلسه هماهنگی عملیات اجرایی خط انتقال لوله ۶۰۰ میلیمتری آب شرب شهری با حضور دکتر قمشی معاون بهره برداری آب استان به ریاست رستم عیدی پور فرماندار شهرستان بهبهان برگزار شد

۲۱۵
اخبار مرتبط