به ریاست استاندار خوزستان و با حضور فرماندار شهرستان بهبهان جلسه بررسی وضعیت و رسیدگی به پروژه خیابان آیت الله وحید بهبهانی برگزار شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهبهان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان جلسه بررسی وضعیت و رسیدگی به پروژه خیابان آیت الله بهبهانی در شهرستان بهبهان، با حضور سید ولی الله موسوی فرماندار شهرستان بهبهان و مدیران مربوطه به ریاست علی اکبر حسینی محراب، استاندار خوزستان برگزار شد.
حسینی محراب در این نشست بر ادامه این پروژه براساس ضوابط قانونی، جلب رضایت معارضان، پیگیری و محرز شدن تخلفات در صورت بروز تأکید کرد.

۱۲۳
اخبار مرتبط