گزارش تصویری، اجرای طرح تحول سلامت دهان و دندان با حضور فرماندار شهرستان بهبهان


گزارش تصویری، اجرای طرح تحول سلامت دهان و دندان با همکاری ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاسداران و دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور با حضور فرماندار شهرستان بهبهان و فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاسداران شهرستان بهبهان

۶۴
اخبار مرتبط