جلسه شورای کشاورزی شهرستان بهبهان برگزار شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهبهان جلسه شورای کشاورزی به ریاست سید ولی الله موسوی فرماندار شهرستان بهبهان برگزار شد. فرماندار شهرستان در این جلسه با اشاره به اهمیت کشاورزی در تامین غذای مردم تاکید کرد باید بستری فراهم شود تا کشاورزان بدون دغدغه بتوانند به کار مهم خود یعنی تولید برسند. وی همچنین ادارات مختلف را موظف به همکاری در چارچوب قانون بدون ایجاد گرفتاری های مختلف برای کشاورزان نمود

۳۷
اخبار مرتبط