جلسه کمیسیون مناسب سازی و شورای سالمندی شهرستان بهبهان برگزار شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهبهان جلسه کارگروه مناسب سازی و شورای سالمندی به منظور بررسی مصوبات پیشین و همچنین ارائه گزارش در خصوص مکان های نیازمند مناسب سازی به ریاست آرمین ساعد معاون فرماندار شهرستان بهبهان برگزار شد.

۴۱
اخبار مرتبط