جلسه ستاد هماهنگی،ساماندهی و نظارت بر سواحل و تفرجگاه ها

*فرماندار بهبهان در جلسه ستاد هماهنگی،ساماندهی و نظارت بر سواحل و تفرجگاه های شهرستان بهبهان*:

🔹ساحل سازی حاشیه رودخانه ها برای توسعه گردشگری در اولویت کار متولیان گردشگری قرار گیرد.

🔹طرح های مطالعاتی گردشگری آبی توسط شرکت ابیاری مارون و شهرداری بهبهان در طی یک ماه آینده تهیه و در جلسه بعدی جهت

بررسی و تصویب ارائه خواهد شد.

🔹ایمن سازی نقاط رودخانه ای به ویژه کانال های ابیاری برای جلوگیری از خطرات و تلافات انسانی،توسط دستگاه های ذیربط با جدیت ادامه پیدا خواهد کرد.

۱۹۳