جلسه کمیسیون حفاری شهرستان

فرماندار بهبهان در جلسه کمیسیون حفاری شهرستان:

🔹هر پروژه ای که در زمان مقرر خود به اتمام نرسد،باید مجددا در کمیسیون حفاری مطرح و تصویب گردد.

🔹حفاری ها باید تا قبل از شروع فصل بارندگی ها به پایان برسد.

🔹زمان و مکان حفاری ها از یک ماه قبل به مردم اطلاع رسانی گردد.

🔹دهه اول محرم حفاری خیابان سلطان محراب تا گود چهک تعطیل خواهد بود.

🔹نصب علایم هشدار دهنده در مسیر حفاری ها الزامی است.

۳۲۰