1396/11/30
چارت سازمانی

چارت سازمانی فرمانداری شهرستان بهبهان

 

 

فرماندار : علی مظفری

 

 

بخشداران شهرستان بهبهان

 

بخشدار مرکزی : جابر محبوب

بخشدار زیدون : ذبیح اله فرخنده زاده

بخشدار تشان : اسحاق نجفیان


 

مسئولین واحدهای فرمانداری بهبهان

 

مدیر گروه عمران و برنامه ریزی :  

رئیس اداره سیاسی و اجتماعی :  آرمین ساعد

دفتر فنی و مهندسی : حسن رسولان

امور اداری و خدمات : امین موسوی اصل

سیاسی انتظامی : محسن کاظمی

بازرسی و رسیدگی به شکایات : جمشید یوسفی

روابط عمومی : مصطفی اسماعیلی

فناوری اطلاعات : ناصر مهیاری

دفتر فرماندار : حمید رضا بهبهانی

امور مالی و عامل ذیحساب : سعید نجارپور

حراست : وحید کریم پور

امور حقوقی : مسعود متولی